Головна

PROJECT MANAGEMENT SOFTWARE
for Construction and Engineering

ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Проблеми розміру, росту та керованості: Будь-яка компанія, що розвивається, при досягненні певного розміру, стикається з проблемою погіршення керованості та неможливості подальшого розвитку тільки за рахунок екстенсивного зростання, що здійснюється виключно шляхом збільшення обсягів залучених ресурсів. Перед такими компаніями постає задача переходу до інтенсивного типу розвитку, що здійснюється шляхом ефективнішого використання ресурсів та кращих форм управління бізнесом.

Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що для компаній з проектно орієнтованим бізнесом найбільш дієвим способом ефективнішого використання ресурсів та покращення керування проектним виробництвом (і як наслідок підвищенням економічної ефективності) є впровадження методології управління проектами та автоматизація процесів управління проектами.

АСУПр – важливий елемент системи управління проектами: Управління ґрунтується на вчасному отриманні, аналізі, та розповсюдженні інформації. Вимоги до обсягів, якості та оперативності інформації, якою повинен оперувати сучасний менеджмент, постійно зростають.  При цьому, чим більше людей (підрозділів) приймає участь в управлінні, тим більше з’являється затримок, помилок або втрат інформації при передачі її по усьому ланцюжку управління, що неминуче призводить до зниження ефективності бізнесу.

Одним з основних рішень цієї проблеми є автоматизація та регламентація процесів управління проектами, програмами та портфелями проектів, шляхом впровадження АСУПр (автоматизованої системи управління проектами), яка відноситься до класу програмного забезпечення «Системи підтримки прийняття рішень» і є фактично безальтернативною для проектно-орієнтованого бізнесу.

 • Забезпечити топ-менеджмент та  відповідальних осіб критично необхідною інформацією для прийняття рішень;
 • Заздалегідь знати проблеми в проекті щодо строків, вартості, потреби в ресурсах і т,д.;
 • Контролювати терміни виконання робіт та проектів;
 • Контролювати та знижувати витрати всіх видів ресурсів;
 • Контролювати маржинальність на всьому протязі виконання проекту;
 • Легко отримувати своєчасну та достовірну інформацію про стан виконання робіт по проекту;
 • Контролювати заплановані і фактично виконані обсяги робіт і відхилення, з необхідною точністю в часі;
 • Мати достовірні фактичні та прогнозні показники як по всьому  проекту, так і по окремих роботах та групах робіт – у порівнянні з затвердженим (базовим) планом,  такі як: маржинальність проекту, терміни здачі об’єктів, потреба в ресурсах, потреба в фінансах, обсяги та вартості робіт і т.п;
 • Мати чітку структуру відповідальних за ті чи інші задачі по проекту;
 • Використовувати інструменти різноманітного фінансового та ресурсного аналізу;
 • Створити корпоративну базу знань: нормативи використання ресурсів на одиницю обсягу робіт, довідники видів робіт, ресурсів, контрагентів, т.д.
 • Виключити ненадійні та небезпечні способи роботи з інформацією – локальні ПК, меседжери, не довірені поштові скриньки і т.п. на користь єдиної БД з чіткими правами доступу до проектів та до даних в цих проектах.
 1. Визначте, яку цінність принесе вашій організації впровадження АСУПр і які ключові показники продуктивності ви сподіваєтеся покращити. 
 2. Визначте, що для вас є проектом і сформуйте реєстри: проектів, відповідальних за їх виконання, виконавців.   
 3. Сформуйте та погодьте макети форм звітності для кожної ланки управління: з вищої до нижчої.
 4. Визначте потреби в функціоналі АСУПр для кожної ролі в проекті на кожному етапі бізнес-процесу управління проектами.
 5. Визначте: функціонального замовника, керівника проекту впровадження, власника бюджету проекту, граничний бюджет та строки. 
 6. Сформуйте Концепцію впровадження АСУПр,  згідно результатів попередніх кроків.
 7. Оберіть модель впровадження, спираючись на стандартні пакети.
 8. Оберіть технологію розгортання АСУПр – на власних серверах, або скористайтесся сервісом Primavera Hosted.
 9. Оголосіть конкурс на Виконавця впровадження АСУПр, або, при наявності компетенцій, виконайте впровадження самостійно.

НОВИНИ І АНОНСИ

СЕРВІСИ

ВАРТІСТЬ СИСТЕМИ

Мінімальний

$19 000

до 30 користувачів

Оренда серверу Primavera - ПАКЕТ БАЗОВИЙ: 750 USD/міс
Впровадження Primavera - ПАКЕТ БАЗОВИЙ: 10 000 USD

Стандартний

$118 000

до 100 користувачів

Оренда серверу Primavera - ПАКЕТ СТАНДАРТ: 1 500 USD/міс
Впровадження Primavera - ПАКЕТ СТАНДАРТ: 100 000 USD

Оптимальний

$130 000

до 250 користувачів

Оренда серверу Primavera - ПАКЕТ ЕКСТРА: 2 500 USD/міс
Впровадження Primavera - ПАКЕТ СТАНДАРТ: 100 000 USD

Максимальний

$300 000

Не лімітується

Розгортання АСУПр на серверах Замовника
Впровадження Primavera - ПАКЕТ ЕКСТРА: 300 000 USD
 • Оренда серверу та проект впровадження
 • Інстальоване рішення та проект впровадження
 • Тільки оренда серверу
 • Тільки інстальоване рішення
 • Тільки проект впровадження

Замовник може обрати комбінацію з варіантів розгортання АСУПр (оренда серверу чи інстальоване рішення) та варіантів впровадження АСУПр на свій розсуд.

В залежності від багатьох факторів, таких, як складність впровадженої системи, кваліфікація персоналу, критичність будівельних проектів, фінансові можливості, Замовник може використовувати такі опції:

УВАГА! ЗА БУДЬ-ЯКОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ORACLE PRIMAVERA, НЕОБХІДНО ПРИДБАТИ ОФІЦІЙНУ ЛІЦЕНЗІЮ ВІДПОВІДНО КІЛЬКОСТІ КІНЦЕВИХ КОРИСТУВАЧІВ

ЦІЛЬОВІ ГАЛУЗІ

Інжиніринг та будівництво
Ефективне планування та контроль проектів та портфелей проектів для будівельних та інженерних організацій - це критичний елемент бізнесу.
Нафто-газовидобування
Нафтогазовий сектор чутливий до виконання проектів модернізації виробничих потужностей та реконструкції об'єктів інфраструктури.
Енергогенерація та мережі
Важливим чинником безперервності бізнесу генеруючих підприємств є своєчасне впровадження нових потужностей та проведення проектів ТОіР.
Промислове виробництво
Проекти промислового будівництва - це тривалі масштабні програми високої складності, за участю сотень постачальників та підрядників з усього світу.

ПРО НАС

HYDROGEN DELELOPMENT зосереджується на розробці та впровадженні програмного забезпечення для управління будівельними проектами

Ми прагнемо надати нашим клієнтам професійне рішення, засноване на програмному забезпеченні Oracle Primavera та Hydrogen Progress Tracker, яке допоможе здійснювати будівельні проекти вчасно та в межах бюджету, а також зменшити витрати на управління.

Ми пишаємося тим, що наші клієнти довіряють нам понад 15 років. Ми тісно співпрацюємо з ними, створюючи найкращі в своєму класі ІТ-рішення, застосовуючи глибокі знання про розробку програмного забезпечення.

Ми працюємо в обмеженій сфері, концентруючись лише на програмному забезпеченні для управління будівництвом, що значно звужує коло наших клієнтів, але дає змогу надавати лише високоякісні рішення.