Впровадження Oracle Primavera

Впровадження Oracle Primavera та Progress Tracker для складних і масштабних будівельних проектів

Якщо ви знаходитесь на цій сторінці, ми щиро сподіваємось, що обґрунтоване рішення стосовно впровадження АСУПр (автоматизованої системи управління проектами на базі Primavera) вами прийняте. Адже впровадження Primavera – це насамперед суттєві організаційно-процесні і кадрові зміни, а також зміна культури менеджменту, а лише потім – програмне забезпечення.

Ми займаємось впровадженням Primavera більше 15 років, як в Україні, так і в інших країнах. За цей час наша команда напрацювала декілька методологій впровадження АСУПр, які підходять для різних Замовників з цілковито різними потребами та масштабом впровадження. 

В процесі реалізації проекту розробки та впровадження АСУПр використовуються перевірені практикою схеми організаційних змін, оцінка реальних потреб замовника, формування вимог до цільової системи та програмних рішень, формалізація та оптимізація бізнес-процесів та навчання команди фахівців управлінню проектами за допомогою АСУПр на базі Primavera.

Важливо розуміти, що реалізація Primavera – це набагато більше, ніж розгортання програмного забезпечення. Ми аналізуємо будівельний бізнес-процес, розробляємо методологію управління проектами саме для галузі в якій працює наш Замовник, реалізуємо пілотні проекти в процесі впровадження, формуємо пакет організаційно-технічної документації для користувачів, тощо.

Наші досвідчені працівники впроваджують та підтримують програмне забезпечення Primavera та Hydrogen у проектах, бюджет яких становить понад 5 мільярдів доларів, застосовують практичний досвід для покращення якості обслуговування.

Необхідно відзначити, що будь-який проект впровадження системи управління проектами обов’язково складається з двох частин: розгортання АСУПр, та її впровадження (яке розлянуте на даній сторінці).

Пропонуються наступні пакети впровадження Primavera

Вартість ліцензій програмного забезпечення НЕ входить в запропоновану ціну.
Всі інтеграційні рішення розглядаються, як окремі проекти.
Компанії з низьким рівнем технологічної зрілості управління проектами мають розуміти і приймати ризики впровадження АСУПр, у випадку вибору пакету "Базовий".

Окремі послуги:

Навчання персоналу

Метою є створення необхідної бази навичок для управління проектами з використання Oracle Primavera:

• Створення календарно-мережевих графіків проектів;
• Призначення і планування ресурсів;
• Планування витрат проекту;
• Розрахунок критичного шляху проекту;
• Робота з базовими планами проекту;
• Введення фактичних даних і відстеження ходу виконання робіт;
• Класифікація різних даних проекту;
• Формування звітності та робота з документами проекту.

Слухач отримає уявлення про структури даних в Oracle Primavera (EPS, WBS, OBS і класифікаторах проектів), навчиться формувати уявлення проектних даних, створювати і управляти календарно-мережевих графіком проекту.

Курс призначений для навчання слухачів базовим навичкам роботи з Oracle Primavera і передбачає здачу іспиту в співвідношенні теорія / практика 50/50 з подальшою видачею сертифікату. На проведення іспиту відводиться 9 годин.

Консультативна підтримка користувачів

Послуга являє собою надання окремих консультації “по запиту” в рамках передплаченого пакету – для АСУПр, що розгорнуті на серверах Замовника та знаходяться в промисловій експлуатації.

Формат цієї послуги передбачає взаємодію користувачів та консультантів за домомогою автоматизованої системи обробки заявок “сервіс-деск”. Задачі (заявки), що формулюються користувачами, можуть бути досить різноманітними – від коротких запитів щодо окремих функцій Primavera – до вирішення методологічних завдань, які є невеликими проектами, з своїм графіком виконання, відповідальними, технічним завданням, тощо. 

Вартість пакета для україномовних (російськомовних) користувачів залежить від кількості користвачів, зарееєстрованих в системі “сервіс-деск” та від інтегованих з Primavera систем, і обраховується по формулі “Вартість в місяць = кількість інтегрованих систем  * 500 USD  за користувача”. Вартість пакета для англомовних користувачів обговорюється окремо.

Оплата пакету консультативної підтримки виконується щоквартально, 100% передплати за квартал.

Компоненти пакетів впровадження Primavera

Організаційний консалтинг – всебічний аналіз існуючого стану управління проектами та портфелями проектів (програмами) Замовника, формування груп управління проектами (ГУП) за ролями (функціями), що виконує персонал та створення (реінжиніринг) центрів управління проектами (ЦУП), розробка пакету організаційно-розпорядчої документації для ГУП і ЦУП, процедур і інструкцій, навчання персоналу. Розробка ключових показників ефективності реалізації проектів персоналом ГУП, та портфелів (програм) проектів, персоналом ЦУП.

Реінжиніринг бізнес-процесів – всебічний аналіз, фундаментальне переосмислення і перепроектування (іноді радикальне) бізнес-процесів управління будівельними проектами і портфелями проектів. Розробка ключових показників ефективності реалізації проектів та портфелів проектів. Обґрунтування, як оптимізована модель процесів досягне вагомих покращень ключових показників результативності та ефективності бізнесу Замовника.

Розгортання компонентів системи – виконується тільки у випадку, якщо АСУПр розгортається на серверах Замовника. У випадку, коли застосовується оренда серверу з розгорнутою АСУПр – ця послуга не виконується, а вартість проекту зменшується на суму, відповідну масштабу розгортання.

Документація Oracle Primavera та Hydrogen – стандартні інструкції користувача, які постачаються розробниками програмного забезпечення. Є окремі пакети інструкцій для адміністраторів системи (розгортання, налаштування) і для користувачів (використання) АСУПр.

Експлуатаційна документація – локалізовані інструкції, адаптовані для потреб конкретного Замовника, з урахуванням організаційної структури, бізнес-процесів, налаштувань розгорнутої АСУПр, та інше. Така документація включає також методологічну частину.

Розробка звітності – створення і налаштування звітів стандартними засобами Primavera, а також створення унікальних звітів засобами Progress Tracker під вимоги унікальних потреб Замовника та/або галузі бізнесу (в межах функціональних можливостей інструментарію).

Інтенсивна підтримка – постійна он-лайн підтримка виділеними спеціалістами Виконавця розгорнутого і налаштованого у Клієнта рішення, внесення окремих змін в налаштування та експлуатаційну документацію. Включає технічну, консультаційну та методологічну підтримку. Також ми практикуємо послугу аутстаффінгу персоналу – надання фахівців з управління проектами та спеціалістів Primavera на час реалізації проекту Замовника на повний або частковий робочий день.