Oracle Primavera P6 – світовий стандарт в управлінні будівельними проектами

Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management

Призначення АСУПР на базі Primavera P6 EPPM

Автоматизована система управління проектами (АСУПР) повинна забезпечувати кожного учасника проектів програмними модулями, що допомагають вирішувати поставлені перед ним завдання. Primavera надає всім учасникам проектів спеціалізовані інструменти, призначеними для виконання найрізноманітніших завдань. Інтерфейс кожного програмного модуля дозволяє користувачеві отримувати необхідну інформацію щодо проектів, в той же час, не перевантажуючись зайвою функціональністю або даними. Працюючи з Primavera, учасники проектів отримують інформацію щодо проектів, в яких вони задіяні, незалежно від їх ролі – виконавця, відповідального або керівника.

Primavera P6 Professional

Модуль Primavera P6 Professional призначений для використання в складі корпоративної інформаційної системи, хоча цілком може працювати і автономно, забезпечуючи рішення задач календарно-мережного планування, розрахунку критичного шляху, вирівнювання ресурсів, what-if аналізу та інших завдань моделювання проектів, груп проектів, портфелів і програм.

Primavera P6 Web

Модуль Primavera P6 Web, побудований на сучасних web-технологіях, утворює web-портал проектів компанії і володіє всіма необхідними можливостями для контролю і аналізу даних по портфелях проектів, управління проектами, розробці та актуалізації графіків, управління ресурсами і ролями, відстеження процесів ініціації і зміни проектів, управління документообігом, управління ризиками і т.д.

Hydrogen Progress Tracker

Навіть найдосконаліші календарно-мережеві графіки миттєво перетворяться в красиву, але марну картинку, якщо процедура збору фактичних даних і актуалізації графіків не забезпечувється спеціальними програмними засобами. Вибір програмного засобу визначається деталізацією ресурсів, вимогами до фактичної інформації і доступними комунікаціями між учасниками.

Якщо всі виконавці мають доступ до локальної мережі компанії або до Інтернету, а фактичні дані повинні регулярно збиратися і затверджуватися після закінчення деякого періоду часу, то в цьому випадку користувачам необхідно простий і зручний засіб, що дозволяє отримати склад робіт на період часу і відзвітувати по ним в режимі реального часу. Ці, та інші можливості надає функціональний модуль Hydrogen Progress Tracker.

Переваги використання АСУПР, на базі Primavera P6 EPPM

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) – це найбільш потужний, надійний і простий у використанні засіб ранжирування, планування, виконання та управління проектами, програмами і портфелями проектів. Primavera P6 EPPM – єдине рішення для управління проектами будь-якого розміру, що налаштовується під різний рівень складності в рамках проектів та масштабується для задоволення потреб співробітників організації або команди проекту, що мають різні ролі, функції та навички. Primavera P6 EPPM реалізує функції в залежності від конкретної ролі, що дозволяє відповідати потребам, відповідальності та навичкам кожного конкретного учасника.

Скористайтеся комплексним рішенням

Продукти Primavera PPM разом з програмним забезпеченням Oracle для управління фінансуванням проектів, трудовими ресурсами, ланцюжками поставок і життєвим циклом продуктів, а також для інфраструктури та бізнес-аналізу – це перше комплексне рішення для управління проектами підприємства. Дане рішення допомагає компаніям оптимізувати ресурси і ланцюжок постачання, скоротити витрати, виконувати зміни, гарантувати дотримання термінів доставки і в кінцевому рахунку приймати кращі рішення завдяки використанню даних, одержуваних в реальному часі.

Використовуйте краще програмне забезпечення в класі

Oracle Primavera представляє кращі рішення в своєму класі, зосереджені на задоволенні нагальних потреб PPM в основних вертикальних галузях, включаючи проектування і будівництво, державний сектор, аерокосмічну і оборонну промисловість, комунальне господарство, нафтогазову промисловість, високі технології, ІТ та послуги. Кращі в своєму класі рішення забезпечують засоби виконання проекту і засоби контролю, необхідні для успішного виконання проектів за графіком, в рамках бюджету, з потрібною якістю і точно за задумом.

Керуйте життєвим циклом проектів

Основна мета продуктів Oracle Primavera – допомогти підприємствам з великою кількістю проектів управляти життєвим циклом всього портфеля проектів з проектами всіх розмірів. Оцінки показують, що за допомогою продуктів Primavera підприємства управляли проектами вартістю понад 6 трильйонів доларів США. Рішення Oracle Primavera з управління портфелем проектів допомагають компаніям підвищити ефективність рішень з управління портфелем проектів, оцінити ризики і вигоди, пов’язані з проектом, і визначити, чи достатньо працівників потрібної кваліфікації для виконання роботи.

Відповідність до міжнародних стандартів

Primavera призначене для автоматизації процесів управління проектами відповідно до вимог PMI, IPMA і стандартами ISO. Компанія Oracle розробляє і безперервно вдосконалює спеціалізоване програмне забезпечення для управління проектами з 1983 року. За цей час на ринку змінилися 3 покоління програмних продуктів Primavera. Всі програмні модулі Primavera забезпечують зберігання і обробку даних за всіма проектами компанії в єдиному сховищі даних, побудованому на базі СУБД Oracle або MS SQL за вибором замовника.