Hydrogen Progress Tracker

HYDROGEN PROGRESS TRACKER - СІМЕЙСТВО ПРОГРАМ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Програмне забезпечення Progress Tracker функціонує разом з Oracle Primavera і розроблене на основі реальних потреб будівельного бізнесу, інтуітивно зрозуміле, його легко опанувати та використовувати.

Progress Tracker  спрямований на зменшення тривалості і кількості рутинних операцій. Економія часу на планування проекту становить від 10 до 100 разів; планувальники отримають інструмент стандартизації шаблонів та довідників; зацікавлені працівники отримають оперативний доступ до даних; відповідальні за звітність щодо факту отримають простий і розумний інструмент, що дозволяє своєчасно виконувати роботу і не робити фатальних помилок.

Для будь-яких модулів Progress Tracker не потрібні користувацькі ліцензії, потрібна лише одна ліцензія для кожної бази даних. Ви можете використовувати будь-які модулі Progress Tracker без обмеження кількості користувачів.

Програмне забезпечення Progress Tracker використовує власну БД MS SQL Server і двозвенну клієнт-серверну архітектуру. Фізична безпека даних забезпечується засобами СУБД. Доступ до даних реалізовано шляхом гнучкої системи розподілу повноважень між групами користувачів (ролями) або, безпосередньо, обліковими записами, з використанням шифрування облікових даних. В залежності від налаштувань, користувач отримує доступ до конкретних проектів, інструментів та полів.

PROJECT DATA READER

PROJECT DATA READER надає можливість необмеженій кількості користувачів проглядати інформацію з бази даних PRIMAVERA. 

На відміну від складного інтерфейсу PRIMAVERA, користувачеві потрібно не більше години, щоб навчитися отримувати потрібні дані.

Інструмент дозволяє проглядати дані з БД PRIMAVERA у звичний для користувачів спосіб, за допомогою макетів, фільтрів та групуваннь

Після того, як потрібна інформація відобразиться, її можно зберегти в форматі excel і продовжити аналіз, підготовку діаграм, презентацій, тощо.

Таким чином інформація щодо планування та ходу проектів стає доступною для тих, кому вона потрібна, згідно прав в системі.

Залучайте до проекту співробітників, що займаються закупівлями, обліком матеріалів, фінансових менеджерів, лінійних інженерів площадки, замовників, партнерів та підрядників.

IMPORT BoQ

Модуль BoQ IMPORT забезпечує можливість автоматично імпортувати в Primavera Відомість договірної ціни (т.зв. комерційний кошторис, або BoQ), проводити попередню оцінку маржинальності проекту і формувати тендерну звітність.

Формат BoQ є надзвичайно розповсюдженим в західних компаніях і являє собою структурований перелік об’єктів, підоб’єктів, конструктивів та підконструктивів і перелік робіт у фізичному вимірі з цінами. BoQ э становим хребтом всього проекту, точкою відліку і основою планування та відстеження проекту. 

Автоматичний імпорт BoQ надає можливість уникнути багатоденної (у окремих випадках багатомісячної) ручної праці і завантажити BoQ в PRIMAVERA за лічені хвилини.

Додатковою можливістю є функція обчислення маржинальності, завдячуючи якій ви зможете розподілити обсяги між підрядниками і провести тендери на виконання робіт.

TRACK / APPROVE ACTUAL

Модулі Track Actual / Approve Actual дозволяють актуалізувати проект, створений в Primavera, з віддаленого будівельного майданчика, з залученням необмеженої кількості співробітників.

Модулі працюють у єдиному бізне-процесі і призначені для збору і узгодження фактичних даних про виконання робіт (вимірюються в фізичних обсягах) і про фактичне витрачання всіх видів ресурсів (вимірюються в натуральних одиницях вимірювання та / або в годинах).

Модулі дозволяють автоматизувати рутинні процедури актуалізації, які виконуються в PRIMAVERA та уникнути похибок, навмисного та ненавмисного спотворення фактичних даних, створювати звіти щодо введеного та погодженого факту.

Підтримуються нормативний та фактичний методи списання ресурсів, контроль контроль дат і перевищення планових показників, забезпечується організація зворотнього зв’язку з будівельного майданчика.

INTEGRATION DATABASE

База даних інтеграції (INTEGRATION DATABASE) є обов’язковою для розгортання та використання модулів PROGRESS TRACKER та реалізації процесів обміну даними з корпоративними інформаційними системами замовника.

INTEGRATION DATABASE зберігає всі потрібні модулям довідники та налаштування, таблиці, потрібні для авторизації користувачів та визначення їх прав в системі та багато іншого.

Окремою важливою особливістю є те, що засобами INTEGRATION DATABASE та PRIMAVERA WEB-SERVICES здійснюється запис даних в базу даних PRIMAVERA.

За допомогою INTEGRATION DATABASE стає можливою реалізація інтеграції з практично будь-якими інформаційними системами замовника, що працюють на основі баз даних. INTEGRATION DATABASE стає в цьому разі транзитним сховищем для даних, якими потрібно обмінюватися.